Bizi izləyin:

Sraudit

Sraudit

Home Hüquqi xidmətlər

Şirkətimizin təklif etdiyi hüquqi xidmətlər aşağıdakılardır:

  • Vergi, əmək, valyuta, gömrük, administrativ və cinayət (iqtisadi fəaliyyətlə əlaqədar) qanunvericiliyi ilə əlaqədar sualların konsultasiyası
  • Mülki-hüquqi, vergi və administrativ məsələlər üzrə məhkəmə işlərinin aparılmasında yardım

• mübahisələrin məhkəməqabağı tənzimlənməsi
• ərizələrin, şikayətlərin, xahişlərin və digər prosessual sənədlərin hazırlanması
• müştərinin maraqlarının arbitraj və ümumi məhkəmələrdə müdafiyəsi

  • İqtisadi sahə ilə əlaqəli cinayət işlərində vətəndaşlara yardım
  • Hüquqi şəxslərin və müəssisənin struktur bölmələrinin qeydiyyatı, reorqanizasiyası və ləğv edilməsi
  • Nizamnamə sənədlərinin, müəssisənin fəaliyyətini reqlamentləşdirən daxili sənədlərinin (əmrlər, əsasnamələr, instruksiyalar) tərtibi
  • Layihələrin hüquqi müşahidəsi