Bizi izləyin:

Sraudit

Sraudit

Home Vergi xidmətləri

Vergi — dövlətin və bələdiyyələrin fəaliyyətinin maliyyə təminatı məqsədi ilə vergi ödəyicilərinin mülkiyyətində olan pul vəsaitlərinin mənimsəməsi şəklində dövlət büdcəsinə və yerli büdcələrə köçürülən məcburi, fərdi, əvəzsiz ödənişdir.

Müəssisəmizin vergitutma xidmətlərinə əsasən aşağıdakılar daxildir:

 • Vergi auditi: müəssisənin AR vergi qanunvericiliyinə əməletmə səviyyəsinin  yoxlanılması, vergi risklərinin müəyyən edilməsi və vergi bəyannamələrinin düzgünlüyünün təsdiq edilməsi;
 • Fiziki və hüquqi şəxslərin vergilərinin hesablanması və ödənilməsi üzrə konsultasiyası;
 • Vergi yoxlamalarının müşahidəsi, vergi yoxlaması aktları üzrə etirazların hazırlanması;
 • Vergi mübahisələrinin aparılmasında yardım:
 • yuxarı vergi orqanına apelyasiya şikayətinin hazırlanması,
  • ərizələrin, şikayətlərin, xahişlərin və digər prosessual sənədlərin hazırlanması,
  • məhkəmə orqanlarında vergi ödəyicisinin maraqlarının təmsil edilməsi;
 • Vəzifəli şəxslərin müəssisənin vergi mübahisələri ilə bağlı cinayət işləri üzrə müdafiyəsi;
 • Nəzərdə tutulan layihələrin vergi vergi planlaşdırılması;
 • Vergi planlaşdırma sisteminin qurulması;
 • Vergi uçotunun qurulması və ya bərpa edilməsi;
 • Vergitutma və mühasibat uçotunun məqsədləri üçün uçot siyasətinin işlənməsi və funksiyası;